Ajuda

Com es configura BOINC i SETI@home? (distribuïr temps entre projectes, etc)

Tots els projectes BOINC (inclòs SETI@home) es poden configurar còmodament mitjançant la interfície web que proporciona Berkeley. En el cas de SETI@home, ho podeu trobar a:
http://setiathome.berkeley.edu/
...aneu a la secció "El teu compte", i allà podreu configurar tots els paràmetres de BOINC i de SETI@home.

Un dels paràmetres és l'anomenat "Resource share" (compartició de recursos), que trobareu a la secció "SETI@home preferences" (o bé a la secció de preferències dels altres projectes, en les pàgines web corresponents).

Com es controlen els usuaris no fiables dins de tot el projecte?

Amb un projecte tan gran com SETI@home (o BOINC en general), i més tractant-se d'un projecte públic (on pot participar qualsevol), hom es pot fer aquesta i d'altres preguntes:

Com es controlen els usuaris no fiables dins de tot el projecte?
I els no cumplidors?
És a dir, els que reben un paquet i fins dintre un mes no es tornen a conectar, s'envia el mateix paquet a una atra persona?
I els usuaris que fan coses rares?

Quina és l'arquitectura del projecte?

SETI@home, com tots els projectes BOINC, és un projecte basat en la clàssica estructura client-servidor.
Bàsicament existeix un servidor (o conjunt de servidors) que gestionen tot el gruix de dades, és a dir:
- Preparació de les dades a processar
- Distribució d'aquestes dades en petits blocs, a tots els usuaris, mitjançant Internet
- Recepció dels resultats
- Validació i integració de resultats

Client optimitzat per AMD K6 3D?

Hola,

Coneixeu algun client Linux optimitzat per AMD K6 3D, o instruccions per compilar-lo un mateix?

Amb el client estandar tinc una previsio de 48h / unitat...

Puc fer servir un ordinador antic amb només 64 Mb de RAM?

Sí!,

Amb anteriors versions del Boinc no funcionava, però ho he provat ara amb la versió del Boinc 5.4.11 i funciona perfectament, tant en Windows 98 SE com en Windows 2000 Professional.

Això sí, amb el nou Setiathome-Enhanced 5.15 les unitats triguen molt,
Pentium 166 Mhz --> 136 hores
AMD-K6-2 350 Mhz 3DNow! --> 106 hores
Pentium 233 Mhz MMX --> 96 hores
segons indica al començar a calcular.

Contingut sindicat