Com es controlen els usuaris no fiables dins de tot el projecte?

Amb un projecte tan gran com SETI@home (o BOINC en general), i més tractant-se d'un projecte públic (on pot participar qualsevol), hom es pot fer aquesta i d'altres preguntes:

Com es controlen els usuaris no fiables dins de tot el projecte?
I els no cumplidors?
És a dir, els que reben un paquet i fins dintre un mes no es tornen a conectar, s'envia el mateix paquet a una atra persona?
I els usuaris que fan coses rares?

(Gràcies a Catalask8 per proveïr-nos d'aquestes preguntes)

La resposta és la següent:
SETI@home envia cada bloc de dades 3 vegades a 3 usuaris diferents.
Llavors, només es donarà per vàlid un resultat que hagi estat retornat 3 vegades i amb els mateixos resultats.
Si un usuari triga molt a retornar un resultat, aquell bloc de dades li "caducarà" (fixeu-vos bé en la informació que ofereix el client BOINC; hi apareix la data de caducitat de cada bloc). És a dir: el servidor, al no "tenir notícies" d'aquell bloc de dades (el corresponent a aquell usuari concret), el donarà per perdut i l'enviarà una altra vegada a un altre usuari, per complir així amb la validació triple.
Quelcom semblant passa amb resultats "falsejats", o bé invàlids degut a p.ex. algun error de l'ordinador o del programa. Si es rep un resultat que no lliga amb els altres dos (o bé no n'hi ha ni tant sols dos d'iguals), llavors es tornarà a enviar el bloc.