Quina és l'arquitectura del projecte?

SETI@home, com tots els projectes BOINC, és un projecte basat en la clàssica estructura client-servidor.
Bàsicament existeix un servidor (o conjunt de servidors) que gestionen tot el gruix de dades, és a dir:
- Preparació de les dades a processar
- Distribució d'aquestes dades en petits blocs, a tots els usuaris, mitjançant Internet
- Recepció dels resultats
- Validació i integració de resultats
Els "clients" en aquesta estructura sóm tots nosaltres (els usuaris de SETI@home), que fem servir el client BOINC.
Per més informació podeu mirar aquests enllaços:

- SETI@home a la Wikipedia (en anglès)
- SETI a la Viquipèdia (en català, però sense tanta informació)
- BOINC (en anglès)
- Com funciona BOINC (en anglès)
- BOINC.cat
- BOINC a la Wikipedia