Com limitar l'ús de CPU dels processos que engega BOINC (SETI, Climate, ...)?

Com sabeu, BOINC sol tenir el processador del nostre ordinador funcionant sempre al 100%. En alguns casos pot interessar evitar això, bé sigui per problemes de temperatura, o per evitar que BOINC ens molesti en el nostre treball amb l'ordinador (tot i que no se sol notar, normalment).
Per això existeixen eines que permeten limitar BOINC (o qualsevol altre procés) perquè només carregui el processador fins, p.ex., el 60%.
En aquesta pàgina teniu més detalls i enllaços a aquestes eines.