Com optimitzar la participació en projectes Boinc amb unitats de treball esporàdiques.

Hi han projectes Boinc que només tenen unitats de treball cada cert temps, com el SIMAP, la base de dades de proteïnes, que a principi de mes actualitzen la base de dades i en una o dues setmanes, la feina ja està feta i no hi han més unitats de treball per processar.

O en el cas de LHC, els tècnics que calculen l'ajust dels imants de l'accelerador van treien simulacions a mida que ho necessiten i poden passar setmanes sense unitats de treball a processar i quan n'hi han són molt poques.

Per optimitzar el nombre d'unitats a processar em d'especificar a les preferències del projecte en qüestió, LHC preferences o SIMAP preferences, etc..., un Resource Share de 1000 (mil),

Deixarem en els demés projectes que participem el valor per defecte de 100 (cent).

D'aquesta manera el projecte amb poques unitats de treball tindrà preferència per processar unitats quan estiguin disponibles sobre els demés projectes, un cop acabades les unitats, els altres projectes Boinc aniran treballant de manera preferent fins a que novament hi hagin més unitats de treball per als projectes "intermitents" o amb poques unitats de treball.