Ajuda

Autenticació distribuïda

Un dels moments més tediosos quan visiteu un nou lloc web és omplir el formulari de registre. A SETI@home Catalunya, no haureu d'omplir un formulari de registre si ja sou un membre de Drupal. Aquesta capacitat s'anomena autenticació distribuïda, i Drupal, el programari que mou SETI@home Catalunya, és compatible amb ell.

L'autenticació distribuïda permet a un nou usuari introduir un nom d'usuari i una contrasenya al formulari d'inici de sessió i immediatament és reconegut, fins i tot si l'usuari mai s'havia registrat a SETI@home Catalunya. Això funciona perquè Drupal coneix com comunicar-se amb les base de dades de registre externes. Per exemple, diguem que un nou usuari 'Pep' ja està registrat com un membre del fòrum de Delphi. Drupal informa a en Pep a les pantalles de registre i entrada que pot entrar amb el seu identificador de Delphy enlloc de registrar-se a SETI@home Catalunya. A en Pep li agrada aquesta idea i entre amb el nom d'usuari de pep@remote.delphiforums.com i amb la seva contrasenya habitual de Delphi. Drupal llavors contacta amb el servidor remote.delphiforums.com (utilitzant normalment XML-RPC, HTTP POST, o SOAP) i demana: "Es correcte la contrasenya de l'usuari Pep?". Si Delphi respon sí, llavors cream un nou compte a SETI@home Catalunya per en Pep i el registra. En Pep pot seguir connectat a SETI@home Catalunya de la mateixa manera i sempre estarà connectat amb el mateix compte.

Drupal

Drupal és el nom del programari que mou SETI@home Catalunya. Hi ha llocs web Drupal per tot el món i molts d'ells comparteixen les seves bases de dades de registre, per això els usuaris poden lliurement iniciar sessió a qualsevol llog Drupal utilitzant una ID Drupal única.

Sigueu lliure d'entrar amb el vostre compte a SETI@home Catalunya amb un nom d'usuari d'un altre lloc Drupal. El format d'una ID Drupal és similar a una adreça de correu electrònic: nomdusuari@servidor. Un exemple d'una ID Drupal vàlida és mwlily@drupal.org.