Dubtes sobre el SETI

Hola tots,

Un cop acabada la tasca (bloc de dades? unitats de treball?) no obtinc cap crèdit. És normal?

En cas de no acabar una tasca, que passa?

Com sabeu quantes unitats de treball teniu? O millor, que és una unitat de treball?

Si "cancelas" que és el que passa. A mi em va tornar a començar.

Bé, gracies per tot.

Ramon

Benvinguts Ramon i Mònica :P

Bones

(. . .) que és una unitat de treball?
Una unitat de treball, en el projecte de SETI@home, és un "tros" de la senyal de radio que al radiotelescopi d'Arecibo. És un tros que conté uns 107 segons de gravació de llarg, i 10 Hz d'"amplada", en un format que pot ser llegit per l'aplicació de cálcul de SETI@home que el client BOINC es descarrega quan t'uneixes al projecte SETI@home a través del mateix client.

Com sabeu quantes unitats de treball teniu?
Si obres el BOINC Manager (fent doble clic a la icona de BOINC que deus tenir al costat del rellotge de l'escriptori de Windows) i fas clic sobre la pestanya de "Tasques" o "Tareas", etc, veuràs una llista de totes les unitats de treball que tens pendents per analitzar.

En cas de no acabar una tasca, que passa?
De cada unitat se n'envien quatre copies a quatre participants diferents, i cal que tres d'aquests participants envïin resultats coherents entre ells per ser considerats vàlids, quan es ompleix aquesta condició, els tres participants reben el crèdit corresponent al treball que implicava analitzar la unitat en qüestió.
Llavors queda un quart participant que si envia un resultat vàlid, rep el crèdit que s'hagi concedit als altres tres participants (no s'utilitza el seu resultat per calcular el crèdit que correspon a l'anàlisi).
Si el quart participant no envia un resultat a temps, cancela la unitat, o envia un resultat invàlid, no rep crèdit per l'anàlisi.
Si dos dels participants tenen qualsevol dels problemes anteriors, llavors s'enviaran noves copies de la unitat a altres participants, de manera que es pugui assolir la condició de reunir tres resultats coherents entre ells, per tal de considerar-los vàlids. En aquest cas, els dos participants que haguessin enviat un resultat vàlid dins del termini inicial, no rebrien crèdit, fins que algun dels participants que hagués rebut alguna d'aquestes copies de la segona tongada no retornés un resultat coherent amb els dos primers.

Un cop acabada la tasca (bloc de dades? unitats de treball?) no obtinc cap crèdit. És normal?
Sí que és normal. El crèdit s'assigna seguint el procés explicat aquí dalt, però a més, la comprovació de la coherencia entre resultats la fa un ordinador que no pot fer totes les validacions al moment, per tant, l'assignació de crèdit rarament és instantània.

Si "cancelas" que és el que passa. A mi em va tornar a començar.
En principi s'hauria d'aturar l'anàlisi de la unitat, s'eliminaria la unitat i es començaria a analitzar la següent que hi hagués a la cua de treball. A més a més, quedaría un missatge que s'enviaria en el moment en què el client que contactés amb el servidor, per avisar-lo que aquell anàlisi hauria estat anul·lat i llavors el servidor podría prendre la decisió de si enviar una nova copia a un altre participant, o, com va passar en aquest cas, al comprovar que ja s'havien rebut tres resultats coherents, va decidir no fer res més.

Ara vaig a contestar l'altre missatge.
Seria més cómode per a tu i per a la resta de gent que es pugui beneficiar de les respostes a un dubte, que els dubtes relacionats amb el mateix cas es publiquessin tots en un mateix fil (i així s'estalvia feina als moderadors :-)).

Fins ara, al missatge de l'enllaç. (^.^)

Agraïr

Gracies per les respostes. Sembla que ja tinc alguns crèdits més, i podriem dir que mica en mica entenc el funcionament del programa. Tan bon punt tingui algun dubte més us ho faig arribar.

Moltes gracies,

Ramon.

Opcions de visualització de comentaris

Selecciona la vostra manera preferida de visualitzar els comentaris i feu clic en "Desa la configuració" per activar els canvis.