El Projecte

Quin client optimitzat utilitzeu ?

Doncs això, quien client optimitzat per SSE o SSE2 esteu utilitzant ? Ho comento perque veig rendiments molt baixos en les informacions de hosts de la pàgina de berkeley en ordinadors que no n'haurien de donar resultats tant baixos.

Jo ara mateix corro sobre el client 5.4.11 oficial amb l'optimització BOINC_5.5.0_SSE2 d'en Crunch3r (també tinc la SSE si algú la necessita).

Introducció al projecte

SETI@home és un projecte rigorosament científic que té per objectiu la detecció de senyals de ràdio provinents d'intel·ligències extraterrestres.
Amb seu a la Universitat de Berkeley (Califòrnia), aquest projecte té gairebé mig milió de participants arreu del món. Això pel que fa a la darrera versió basada en BOINC, engegada durant el 2005. Fins aleshores, més de 5 milions de participants s'havien registrat a la versió clàssica de SETI@home (iniciada el 1999).
En total, el milió i escaig d'ordinadors que formen la xarxa SETI@home arreu del món ofereixen una potència computacional d'uns 200 TeraFLOP/s (bilions d'operacions matemàtiques per segon), equivalent a 5 supercomputadors MareNostrum.

El projecte SETI@home

Conceptes generals
En aquesta secció esbrinaràs què és tot això del SETI i el SETI@home, així com els seus responsables.
Breu història de SETI@home i BOINC

Contingut sindicat