2009: Any Internacional de l'Astronomia

L'any 1609 Galileu Galilei apuntà per primer cop al cel amb un telescopi. Va ser el començament de 400 anys de descobriments que encara continuen. El 27 d'octubre de 2006 la Unió Astronòmica Internacional (UAI) va anunciar la declaració per la UNESCO del 2009 com a Any Internacional de l'Astronomia (AIA-IYA2009), ratificada per l'ONU el 19 de desembre de 2007.

A la web www.astronomia2009.cat trobareu un munt d'informació sobre activitats planificades en el marc d'aquesta celebració, enllaços interessants, recursos i informació sobre astronomia (incloent un manual didàctic sobre astronomia), novetats...

Benvinguts a l'AIA2009!