Jornada de portes obertes al Centre d'Observació de l'Univers (COU), a Àger

Us trameto aquesta informació que m'han passat:

El proper dia 14 de Febrer (dissabte) el COU fa una jornada de portes
obertes al públic en general, com a presentació i pas previ a l'obertura
global al públic que es preveu cap a finals de Març.

L'horari d'aquesta jornada de portes obertes és de 10:30 a 13:30 i de
16:30 a 19:00. Si es ve en un grup d'unes 15-20 persones cal trucar per
reservar i t'assignen hora per accedir al planetari. Si són menys persones
no és necessari fer reserva i s'intentarà que per ordre d'arribada tothom
pugui accedir al planetari.

Comentar, a tí­tol informatiu, que aquest proper dimecres dia 11 de Febrer,
es produiàà l'entrada al COU de la primera escola i per tant la posada en
marxa del Camp d'Aprenentatge Montsec.