Article interessant sobre SETI

Fa uns dies una companya astrònoma va trobar un article interessant relacionat sobre la recerca SETI. En concret, parla dels principis per la comunicació interestelar. Aquest n'és el resum traduït al català:

Els investigadors SETI creuen que els principis bàsics de la nostra ciència i de la ciència dels éssers extraterrestres han de ser fonamentalment el mateix, i hauríem de ser capaços de comunicar-nos amb ells fent referència a aquestes coses que compartim, com els principis de les matemàtiques, la física, i la química (un similar mapa cognitiu de la natura). Aquesta visió assumeix que només hi ha una manera de conceptualitzar les lleis de la natura. En conseqüència, les matemàtiques i el llenguatge de la natura hauria de ser universal. En aquest assaig es discuteixen les bases epistemològiques d'aquesta hipòtesi. Es descriuen totes les hipòtesis darrera la universalitat de les lleis de la natura i les restriccions que hauria de tenir tota tecnologia per poder establir contacte amb altres civilitzacions tecnològiques de la Galàxia. Introduïm alguns debats sobre les limitacions dels punts de vista homocèntrics. (...) Presentem totes les variables a considerar pel disseny d'un missatge interestel·lar electromagnètic (per exemple, la freqüència, polarització, l'ample de banda, la transmissió de potència, la modulació, el ritme de la informació, les coordenades galàctiques, etc.) i les comparem amb les limitacions imposades per mitjans físics, tecnològics, estètics i ètics. Mostren com usar aquests conceptes, per tal de fer hipòtesis sobre les característiques i propietats dels hipotètics senyals artificials extraterrestres i la seva detecció pels projectes SETI existents.

Més informació: Counting on Beauty: The role of aesthetic, ethical, and physical universal principles for interstellar communication (Guillermo A. Lemarchand)