Donació de material informàtic

Gràcies a la mediació del nostre company d'equip Ferran Duran, Mútua Universal ens ha fet una amable donació de material informàtic consistent en dos ordinadors complerts IBM Pentium III, amb el qual properament podrem renovar el nostre servidor web. Des d'aquí els volem donar el nostre més sincer agraïment.
De passada, us volem recordar que SETI.cat és un projecte dut a terme per voluntaris, i per tant tota donació serà benvinguda. Les donacions econòmiques (com l'aconseguida en la darrera trobada) es destinen al pagament del domini web, despeses bàsiques de trobades, i donacions directes a SETI@home. Les donacions de material informàtic, com podeu veure, són emprades per millorar el nostre servidor web. Però potser les més importants són les donacions de temps, és a dir, tots els voluntaris que fan això possible. Gràcies a tots!
- - L'Equip SETI.cat