Revisió de la navegació web

Com haureu pogut comprovar, hem modificat lleugerament els menús de navegació de la barra lateral esquerra per tal de millorar la navegabilitat d'aquesta web i facilitar l'accés a les seccions més importants.
Així mateix, estem treballant en les diverses seccions web que encara estaven pendents. De moment, a la secció "El Projecte", podreu trobar una breu història del Projecte SETI@home (encara en construcció).
Properament us anirem oferint més continguts!

-- L'Equip SETI.cat