Notícia al "20 minutos"

La edició d'avui del diari 20 minutos inclou una notícia sobre SETI@home, ClimatePrediction.net i altres projectes de computació distribuïda.