Creat el grup SETI.cat a la xarxa LinkedIn

Bon Nadal a tothom:

S'ha creat sal grup SETI.cat a la xarxa LinkedIn, per tal de que estem ben identificars.

El interesats poden donarse d'alta al link.

Salutacions Cordials

Jordi Planas Manzano