9ª Trobada - Accions i responsables

Hola tropa!
Tal i com comento a la portada, us resumeixo aquí el resum de feines principals que vam fixar durant la trobada, amb els principals "actors":

  1. J. Portell: Gestió i coordinació de SETI.cat, manteniment HW+SW, difusió del projecte
  2. D. Gil: Gestió i coordinació de SETI.cat, manteniment HW+SW, difusió del projecte
  3. J. Planas: Gestions i assessorament per la normalització del grup (associació).
  4. A. Dosaiguas: Suport SETI.cat (mail webmestre, fòrums). Logo, disseny gràfic?
  5. L. Martí: Gestió de grups BOINC. Logo, disseny gràfic, videos?
  6. F. Gras: Preparació, edició i gestió de videos. Assessorament pel tema de l'associació.
  7. Programadors PHP i XML (X. Roch? T. Homedes?): Estadístiques dinàmiques, Usuari del dia, Altres complements pel Drupal?
  8. Tècnics Linux, MySQL, PHP (T. Homedes? A. Martinez? J. Cabot?): Donar un cop de mà amb el mateniment HW+SW de SETI.cat.
  9. Tothom qui estigui interessat: Publicar notícies i continguts a la web (SETI.cat, però potser també proporcionar notícies al D. Gil per BOINC.cat). Anar mirant els fòrums i contestar les preguntes que puguin (o bé publicar temes que creguin interessants).

Apart, us recordo qui sóm els que vam acordar constar com a "fundadors" de la futura associació: J. Planas, A. Dosaiguas, F. Gras, D. Gil, J. Verde, L. Martí, J. Portell, A. Lloreda i X. Mor-Mur. Respecte a això, se m'ha acudit el següent: Els més "entesos" (Planas o Gras?) que expliquin una mica aquí al fòrum els principals avantatges i inconvenients (o implicacions, o responsabilitats) de constituïr-se com a associació, i després fer una petita enquesta per veure si a tothom els sembla bé. Què en penseu?