Configuració BOINC, pas 1

Configuració BOINC, pas 1

En quan s'engega BOINC es veu una pantalla similar a aquesta.