Instalació BOINC, pas 4

Instalació BOINC, pas 4

Opcions d'instal·lació (en aquest cas és en un Windows XP, però en un 2000 seria similar):

  • "Single-User Installation" (instalació per usuari individual): BOINC (i SETI@home, etc.) només s'executarà en quan estigueu dins el Windows amb el vostre usuari, i només el vostre usuari podrà gestionar BOINC.
  • "Shared Installation" (instalació compartida): La opció més típica. BOINC s'executarà sempre que algú estigui dins Windows, i qualsevol podrà gestionar BOINC.
  • "Service Installation" (instal·lació de servei): BOINC s'executarà sempre que l'ordinador estigui engegat (encara que ningú hagi entrat dins la sessió Windows). Només el vostre usuari podrà gestionar BOINC. El salvapantalles i els gràfics dels projectes no funcionaran.