Instalació BOINC, pas 3

Instalació BOINC, pas 3

En aquest pas podeu triar la carpeta de Windows on voleu instalar el client BOINC. Dins d'aquesta mateixa carpeta es guardaran totes les dades dels projectes BOINC en què us inscribiu posteriorment (SETI@home, Climate, Predictor, Einstein...). Per tant és recomanable triar una carpeta en un disc amb unes 100-200MB lliures o més, i (especialment) que hi tingueu permís d'escriptura.