Instalació BOINC, pas 1

Instalació BOINC, pas 1

Això serà el primer que veureu en engegar el programa d'instal·lació de BOINC. Tant sols heu de fer clic a "Next" (següent).