Davant la sala del CESCA

Davant la sala del CESCA

Davant la Sala de Màquines ;-) del CESCA, on hi ha tots els supercomputadors en marxa. Al fons de la sala es pot mig distingir els encaminadors del CATNIX.