Antic Convex del museu del CESCA

Antic Convex del museu del CESCA

Antic supercomputador Convex exposat al CESCA.