Enviament de suggerència a AdSense-Google

Hola a tots!
Tot seguint l'iniciativa del Doctor Jordi, m'he afaigit a la sol·licitut de traducció al català, del servei AdSense de Google.
Com a breu comentari: m'he permés la llibertat d'enviar-lo, també, als meus familiars i amics, per tal de "fer pinya" i que els omplin de sol·licituts.
Una salutació cordial!
Ferdun
(l'aprenent d'astrònom)