Nous projectes BOINC

L'Equip Catalunya de BOINC ja participa a 30 projectes!
El darrer ha sigut NanoHive@home, un projecte de computació distribuïda que simula complexes sistemes nanotècnics.
La nanotecnologia és la manipulació de matèria a escala molecular, el qual oferirà nombrosos beneficis a nivell de medicina, energia, computació, materials i seguretat.