Dia internacional de l'Alzheimer i Projectes BOINC

Hi ha 2 projectes BOINC ( Rosetta, Predictor) i Folding@home
(degà en aquest camp des de l'any 2000 i migrant-se a aquesta plataforma)
són els projectes de càlcul distribuït que investiguen sobre aquesta
malaltia del cervell.

Cada cop hi ha més projectes biomèdics BOINC.

IBM ja fa un any que crear el World Community Grid que engloba 3
investigacions: SIDA, Càncer i genoma.

SIMAP (Similarity Matrix of Proteins )
és una base de dades pública de similituds de proteïnes pre-calculades
que juga un paper clau en molts mètodes bioinformàtics.