BoincWs5-BCN09

BoincWs5-BCN09

Cartell informatiu de la 5ª reunió internacional de BOINC a Barcelona