Estadistiques !

Nas !

Quan intentareu actualitzar les estadisticas del grup !

Pq de moment ho estic fent a traves de la pagina general del Boinc i agradaria poder-ho fer desde la pagina del grup i esperant que siguin mes completes.

Fins aviat agraint la resposta.