Servidors amb Jeff

Servidors amb Jeff

Aquí tenim un dels "capos" de SETI@home, el Jeff Cobb, "posant" davant els servidors.